Quotes i modalitats de pagament

El Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya ha establert quatre tipus de socis, en funció dels seus drets i obligacions:

 • Socis Fundadors
 • Socis Numeraris
 • Socis Col·laboradors
 • Socis Emprenedors

Les quotes i modalitats de pagament actuals són les següents:

Socis Fundadors i Numeraris:

 • Quota anual: 2.700€
 • Quota trimestral: 750€

Socis Col·laboradors:

Menys de 50M€ de facturació bruta anual:

 • Quota anual: 900€
 • Quota trimestral: 250€

Més de 50M€ de facturació bruta anual:

 • Quota anual: 1.800€
 • Quota trimestral: 500€

Socis Emprenedors:

 • Quota anual: 450€
 • Quota trimestral: 125€

La modalitat de pagament anual es beneficia d'un descompte del 10% respecte a la trimestral (ja reflectit a la quota indicada).