Objectius del CEEC

La finalitat de Clúster és promoure la competitivitat dels seus membres associats, potenciant la col·laboració entre empreses i altres agents del sector de l'eficiència energètica per tal d'oferir al mercat solucions integrades i innovadores en eficiència energètica, unint els productes i serveis de la cadena de valor i aportant solucions en paquets que engloben productes, instal·lacions, manteniment i gestió. Es pretén:

 • Reforçar el sector de l’eficiència energètica i aconseguir la seva projecció exterior.
 • Incrementar la competitivitat i les oportunitats de negoci de les empreses associades.
 • Aconseguir una major participació de les empreses associades en projectes d’eficiència energètica.
 • Obtenir sinergies fruit de la col·laboració.
 • Afavorir la innovació i la seva aplicació en el mercat.
 • Ser referent i representar els interessos de l’eficiència energètica davant les administracions públiques, organismes o altres corporacions.
 • Unificar una posició del sector per potenciar el seu paper en el conjunt de la societat.
 • Afavorir la formació de professionals del sector de l’eficiència energètica.

Una línia mestra del Clúster és la realització de projectes conjunts d’investigació, innovació i desenvolupament tecnològic juntament amb l’Institut d’Investigació en Energia de Catalunya IREC, en el qual l’Eficiència Energètica és la seva línia principal de referència.

Actuacions

El Clúster es basa en la col·laboració entre les empreses i entitats associades per obtenir els beneficis derivats de la sinergia entre elles. Per això, es defineixen diverses accions:

 • Desenvolupament de nous paquets o solucions integrades d’alta eficiència energètica, competitives en el mercat internacional.
 • Identificació de complementarietats entre les empreses i foment dels projectes de col·laboració.
 • Foment de l’intercanvi de coneixements per a l’aplicació d’innovacions i nous desenvolupaments.
 • Potenciació de l’accés als ajuts públics a les inversions en I+D+i.
 • Foment de l’intercanvi d’experiències empresarials i professionals entre els associats.
 • Promoció de la participació dels associats en el mercat de l’eficiència energètica mitjançant la informació sobre licitacions, contractes comercials, etc.
 • Difusió i promoció de les capacitats, productes i serveis en eficiència energètica oferts pels associats (cursos formatius, participació en fires, convencions, campanyes promocionals, etc.).
 • Foment i participació en cursos de formació per a professionals.