Who is who

La fitxa "who is who" és un servei que donem als nostres associats per donar-los visibilitat i poder crear així sinergies de treball. A més, la resta d'empreses col·laboradores i empreses del sector amb accés a la nostra web podran conèixer més en profunditat sobre aquestes empreses i buscar-hi propostes de negoci i col·laboració.

Únicament per a socis del CEEC.

Si ets soci del CEEC i vols tenir la fitxa de la teva empresa a la nostra web sol·licita més informació:

info@clustereficiencia.cat

Consulta les fitxes resum "who is who" de cada membre del CEEC aquí.