Avantatges per als associats del CEEC

Des del moment que es faci efectiva la vostra incorporació al CEEC, podreu gaudir dels serveis i participar en aquelles activitats que s'estableixin al CEEC, així com ser-ne iniciador.

Llotja de negocis

 • Formació de grups de treball per a la identificació, definició i desenvolupament de línies de negoci en eficiència energètica en col·laboració amb altres empreses i entitats.
 • Informació sobre sol·licituds d’organismes licitadors, concursos, subvencions (escrits, sessions informatives).
 • Informació sobre novetats normatives en relació al sector energètic i eina de cercador de normativa.
 • Tramitació de demandes de productes/serveis o necessitats identificades pels clients.

Desenvolupament en col·laboració

 • Informació sobre subvencions a la I+D+i i projectes en col·laboració.
 • Gestió i desenvolupament de projectes de I+D+i.
 • Detecció d’oportunitats en R+D+I
 • Accés a ajuts nacionals i internacionals.

Modificació marc o entorn

 • Interlocució davant de les Administracions Públiques: subvencions, primes, licitacions, plecs, etc.
 • Participació en fòrums de debat per a l’elaboració i al·legacions a propostes normatives, reglaments, ordenances.
 • Seguiment normatiu.

Comunicació - projecció comercial

 • Divulgació en eficiència energètica (butlletí bimensual, entrevistes, web).
 • Mitjans de comunicació, publicitat, presència en fires...
 • Visibilitat dels associats.

Formació

 • Participació (professorat, millora de continguts, etc.) en cursos de formació en eficiència energètica.
 • Descomptes per als associats en diferents cursos sobre eficiència energètica.
 • Presentacions d’equipaments i serveis de les empreses en cursos i institucions de formació.

Acció internacional

 • Relacions amb clústers internacionals.
 • Col·laboracions amb ACC10 per acostar serveis d'internacionalització als associats.
 • Relacions amb administracions estrangeres.