Entitats Col.laboradores

En aquest apartat trobareu aquelles entitats que col·laboren amb el CEEC, i els aventatges d'aquesta col·laboració per els socis.

Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frio- ADHAC - Julio 2014

 • Col·laboració en accions conjuntes de posicionament del sector empresarial i promoció de les xarxes de calor i fred
 • Participació en accions conjuntes amb l'objectiu de defensar els interessos de les empreses del sector i contribuir en l'estructuració del mercat.
 • Organitzar i desenvolupar conjuntament campanyes de comunicació enfocades al desenvolupament del mercat de l'Eficiència Energètica i la difusió de les bondats de les xarxes de districte.

Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos - AMI - Abril 2014

 • Col·laboració en accions conjuntes de posicionament del sector empresarial i promoció de les Empreses de Serveis Energètics
 • Organitzar i desenvolupar conjuntament campanyes de comunicació enfocades al desenvolupament del mercat de l'Eficiència Energètica i difusió del model ESE.

Associació Catalana d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya- ASINCA- Setembre 2013

 • Potenciar l'eficiència energètica en l'àmbit català mitjançant la col·laboració en activitats de difusió sobre temes d'interés comú de les dues institucions; entre d'altres l'eficiència energètica, el manteniment i la rehabilitació d'edificis, les smart cities, etc...
 • Col·laboració en iniciatives que promoguin la internacionalització dels membres associats a les dues entitats.
 • Col·laboració en iniciatives de formació en les quals les dues entitats considerin adequat col·laborar.

Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico-AFME- Maig 2013

 • Identificar les diferents possibilitats de generar coneixement i oportunitats entorn l'Autoconsum Elèctric, el vehicle elèctric i la seva infraestructura de recàrrega per als membres associats d'AFME i el CEEC.
 • Totes aquelles sinergies que la comissió consideri oportunes per promoure en tots els sentits d'Autoconsum Elèctric, el vehicle elèctric i la seva infraestructura de recàrrega a Catalunya.

Grupo Col·legi d'Engiyers Tècnics Industrials de Barcelona-CETIB - Març 2013

 • Organització conjunta de jornades de difusió de temes d'interés comú de les dues organitzacions, així com participació en jornades i activitats organitzades per l'altre institució.
 • Difusió creuada d'activitats que porti a terme cada institució que es considerin d'interès dels seus associats/col·legiats.
 • Col·laboració en iniciatives de formació.
 • Col·laboració en les temàtiques que organitza anualment el CETIB en cas que sigui una àrea d'activitat del CEEC.
 • El CETIB cedeix sales i aules per l'organització d'activitats del CEEC, en aquells casos en què consideri adequada i li sigui possible la cessió
 • El CETIB posa a disposició els serveis de borsa de treball en l'apartat de publicació d'ofertes al web de forma gratuïta. Així mateix, per a l'apartat de pre-selecció i selecció completa, es podran establir condicions especials segons necessitats.

Grupo TECMA RED- ESEFICIENCIA - Gener 2013

 • Activitats de promoció i difusió dins del marc de ESEFICIENCIA a CEEC en aquelles activitats i iniciatives que ell mateix porti a terme en relació a l'eficiència energètica i els serveis energètics.
 • Donar a conèixer els continguts i els serveis del portal ESEFICIENCIA entre els associats i empreses, actuals i futures, pertanyents al CEEC.
 • Descompte del 10% per tots els associats en la quota de subscripció, dels esdeveniments organitzats per el Grup Tecma Red.
 • Invitació al CEEC com a entitat col·laboradora de forma habitual a les diferents iniciatives (congressos, fires, etc.) impulsades per ESEFICIENCIA, així com a formar part en els comites tècnics necessaris (avaluació de comunicacions i altres), en aquells àmbits en que el CEEC sigui competent.

Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona - Lleida (CAF) - Gener 2013

 • Identificar les diferents possibilitats de generar coneixement i oportunitats entorn del vehicle elèctric i la seva infraestructura de recàrrega per als membres associats al CAF i el CEEC.
 • Totes aquelles sinergies que la comissió consideri oportunes per promoure en tots els sentits el vehicle elèctric i la seva infraestructura de recàrrega a Catalunya.

Fundació Privada Institut de Formació continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) - Abril 2011

 • El CEEC i les empreses membres del CEEC poden incorporar a la Borsa de feina del IL3-UB les seves ofertes.
 • El CEEC i les empreses membres del CEEC podran participar al programa de practiques del Curs. Així, com en la Borsa de practiques de l'IL3-UB.

La Salle-Universitat Ramón Llull - Novembre 2012

 • Informació dels cursos, seminaris i conferències organitzades per La Salle URL.
 • Descompte als socis del CEEC del 15% en tota l'activitat docent del Màster/Postgrau que imparteixi La Salle URL. Aquest descompte serà fixe i no estarà subjecte a cap promoció addicional.

Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

Departament de comunicació - Juny 2010:

 • Gestió de les aparicions del CEEC als espais de comunicació dins dels mitjans de comunicació dels EIC. Una pàgina fixa del CEEC als Fulls dels Enginyers.
 • Seguiment i propostes de millora del pla de comunicació del CEEC.
 • Gestions per la aparició als mitjans de comunicació digitals i físics del CEEC.
 • Reculls de premsa de les aparicions als mitjans del CEEC.

Serveis de normativa - Juny 2012

 • Enviament quinzenal d'un recull de normativa a tots els socis del CEEC
 • Disposció d'un cercador de normativa a la pàgina web del CEEC per l'ús exclusiu dels associats.