Catàleg de Productes i Serveis per a la Renovació Energètica d'Edificis

El Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) té per objectiu reforçar el sector de l'eficiència energètica i aconsseguir la seva projecció exterior, una de les accions que està portant a terme per fer-ho, és la participació a l'Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d'Edificis. El CEEC lidera l'acció 3 de l'estratègia, mitjançant el treball conjunt de més de 25 empreses i entitats han creat el Catàleg de Productes i Serveis per a la Renovació Energètica d'Edificis.

El catàleg és una eina innovadora que permet a l’usuari visualitzar d’una forma molt senzilla, les característiques tècniques, econòmiques i mediambientals d’una amplia gamma de productes i serveis, acompanyant aquesta informació d’un projecte real on ja s’ha implementat aquest producte/servei, permetent a l’usuari comprovar l’eficiència i els estalvis reals aconseguits..

Accedeix a l'aplicació amb el següent link